1

Julian FAŁAT

cena wywoławcza
29 000 PLN
2

Janina BOBIŃSKA-PASZKOWSKA

cena wywoławcza
2 000 PLN
3

Kamila BUKOWSKA

cena wywoławcza
3 000 PLN
4

SANIE, 1934

cena wywoławcza
600 PLN
5

Tadeusz NOSKOWSKI

cena wywoławcza
100 PLN
6

Zbigniew PRONASZKO

cena wywoławcza
6 000 PLN
7

Włodzimierz NAŁĘCZ

cena końcowa
3 500 PLN
8

Włodzimierz NAŁĘCZ

cena końcowa
45 000 PLN
9

Gustave de BRÉANSKI

cena wywoławcza
3 750 PLN
10

Teodor ZIOMEK

cena wywoławcza
6 000 PLN
11

Mieczysław POZNAŃSKI

cena wywoławcza
1 000 PLN
12

Mieczysław POZNAŃSKI

cena wywoławcza
2 000 PLN