MALARZ POLSKI

MALARZ POLSKI
cena wywoławcza
~235 EUR
cena końcowa
~235 EUR
Estymacje
~377 - 471 EUR

MOKRADŁA, pocz. XX w. Olej, płótno dublowane; 22 x 32,5 cm

Cena wywoławcza 1000

Estymacja 1600 - 2000




twoje notatki

brak